9 nástrojov uzdravovania

Abstinovať pre nás v OA znamená vyhýbať sa nutkavému prejedaniu alebo hladovaniu. Mnohé z nás zistili, že OA NÁSTROJE uzdravovania nám pomáhajú abstinovať od nutkavého prejedania a pracovať na 12 krokoch. Týchto nástrojov je deväť. 

1. Jedálny plán

2. Sponzorstvo

3. Mítingy (stretávanie sa)

4. Telefonovanie

5. Písanie

6. Čítanie literatúry

7.Akčný plán

8. Anonymita

9. Služba

1) JEDALNY PLAN

Jedálny plán nám pomáha abstinovať od nutkavého prejedania sa. Získame v ňom sprievodcu v našich stravovacích rozhodnutiach, a zároveň si v ňom stanovujeme, čo, kedy, ako, kde a prečo jeme. Z našich skúseností vieme, že podeliť sa o jedálny plán s našou sponzorkou, alebo s iným členom OA, je veľmi dôležité.

Neexistuje špeciálne odporúčanie pre jedálny plán. OA nepropaguje ani neodporúča žiaden špecifický plán, ani nevylučuje používanie individuálnych plánov OA členov. Z ohľadom na osobitné zdravotné potreby jednotlivcov OA odporúča konzultovanie jedálneho plánu s kvalifikovaným odborníkom. Každá z nás si vytvára svoj osobný jedálny plán, založený na úprimnom zhodnotení svojich vlastných skúseností z minulosti. Odzrkadľujeme v ňom svoje súčasné potreby, ako aj tie veci, ktorým by sme sa mali vyhýbať. Hoci sú naše jedálne plány rozmanité ako my samy, väčšina OA členov sa zhoduje, že nejaký plán – akokoľvek flexibilný či štruktúrovaný – potrebujeme. Pomáha nám zaoberať sa fyzickým aspektom nášho ochorenia a dosiahnuť tak fyzické uzdravenie. Vďaka nemu môžeme efektívnejšie postupovať v 12-krokovom programe uzdravovania a vymaniť sa z našich problémov s jedlom, aby sme mohli žiť šťastnejší, zdravší a duchovne bohatší život.

2) SPONZORSTVO

Sponzori a sponzorky sú členovia OA spoločenstva, ktorí žijú podľa princípov 12 Krokov a 12 Tradícií najlepšie, ako vedia. Sú ochotní podeliť sa o svoje uzdravovanie s ostatnými ľuďmi zo spoločenstva a sú odhodlaní abstinovať. Žiadame nášho sponzora či sponzorku, aby nám pomohli v našom programe uzdravovania na troch úrovniach:

= fyzickej

= emocionálnej – citovej

= a duchovnej.

Spoluprácou s ostatnými členmi OA a zdieľaním svojich skúseností, sily a nádeje sponzori neustále obnovujú a posilňujú svoje vlastné uzdravenie. Delia sa o program v rozsahu svojich vlastných skúseností. Náš program je založený na princípe príťažlivosti: nájdite si sponzorku, ktorá má to, čo hľadáte, a spýtajte sa jej, ako to dosiahla. Člen OA môže pracovať s viacerými sponzormi, alebo iba s jedným, rovnako môže zmeniť sponzora, pokiaľ si to želá.

3) STRETNUTIA

Mítingy Mítingy sú stretnutiami dvoch a viacerých ľudí s problémom nutkavého prejedania sa, ktorí sa stretávajú, aby si vymenili svoje osobné skúsenosti, silu a nádej, ktorú získavajú prostredníctvom spoločenstva OA. Hoci existujú rôzne formy mítingov, spoločenstvo ľudí s problémom nutkavého prejedania sa tvorí základ každého z nich. Mítingy nám ponúkajú príležitosť identifikovať a potvrdiť si náš spoločný problém a podeliť sa o dary, ktoré dostávame prostredníctvom tohto programu.

4) TELEFONOVANIE

Telefonovanie nám pomáha deliť sa o skúsenosti vo dvojici a vyhnúť sa izolácii, ktorú naši členovia a členky zvyčajne pociťujú. Mnohé z nás sa denne telefonicky kontaktujú so svojím sponzorom či sponzorkou, či inými členmi OA. Ako súčasť procesu odovzdávania je telefonovanie nástrojom, ktorý nás učí načiahnuť sa a požiadať o pomoc a ponúkať pomocnú ruku druhým. Telefonovanie nám dáva zároveň okamžite dostupný priestor, v ktorom sa môžeme podeliť o ťažko zvládateľné výšky a pády, ktorým môžeme čeliť.

5) PISANIE

Popri spisovaní si našich inventúr a zoznamov ľudí, ktorým sme v živote ublížili, väčšina z nás zistila, že písanie je nepostrádateľným nástrojom pre prácu s 12 krokmi. Navyše sme zistili, že položiť myšlienky a pocity na papier, alebo opísať nejakú udalosť, ktorá nás trápi, nám pomáha lepšie pochopiť naše konanie a reakcie spôsobom, aký zriedkakedy dosiahneme, keď na to iba myslíme, alebo o tom iba rozprávame. V minulosti bolo nutkavé prejedanie našou najbežnejšou reakciou. Keď spíšeme svoje ťažkosti na papier, zvyčajne vidíme situácie v omnoho jasnejšom svetle, a možno aj lepšie dokážeme rozpoznať ďalšie potrebné kroky či konanie.

6) LITERATURA

Čítame a študujeme OA letáky a OA knihy, ako napríklad druhé vydanie Anonymní prejedači (Overeaters Anonymous – Second Edition), Dvanásť Krokov a Dvanásť Tradícií pre kompulzívne sa prejedajúcich (Twelve Steps and Twelve Traditions for Overeaters Anonymoous), či Pre dnešok (For Today). Taktiež študujeme knihu Anonymní Alkoholici (Anonymous Alcoholics), označovanú ako Veľkú Knihu (Big Book), aby sme pochopili a posilnili náš program. Mnohí členovia OA tvrdia, že denné čítanie literatúry ich posilňuje v živote podľa programu 12 Krokov. Naša OA literatúra a Veľká Kniha AA sú vždy dostupnými nástrojmi, ktoré nám ponúkajú vhľad do nášho problému nutkavého prejedania sa, silu riešiť ho a veľmi skutočnú nádej, že pre nás existuje riešenie.

7) Akčný plán

Akčný plán je proces identifikovania a implementácie konania, ktoré je na dennej aj dlhodobej báze nevyhnutné na podporu našej abstinencie a telesného, emocionálneho a spirituálneho uzdravovania. Hoci je to náš vlastný, individuálný plán, pre väčšinu z nás je dôležité pracovať na ňom so sponzorom, členmi OA, prípadne kvalifikovanými odborníkmi.

Tento nástroj, podobne ako jedálný plán, sa môže výrazne líšiť u jednotlivých členov a prispôsobovať sa aj našim meniacim sa potrebám ako postupujeme v uzdravovaní.

Napríklad nováčikovia sa môžu vo svojom akčnom pláne sústrediť na plánovanie, nákup a prípravu jedla. Niektorí členovia potrebujú zahrnúť do svojho plánu pravidelné cvičenie na zlepšenie zdravotného stavu, zatiaľ čo iní si potrebujú stanoviť hranice na množstvo fyzickej aktivity, aby dosiahli rovnováhu.

Niektorí z nas potrebujú zaradiť do akčného plánu čas na meditáciu a relaxáciu, či stratégiu na dosiahnutie rovnováhy v práci, vzťahoch s rodinou a priateľmi či programom. Ďalsí potrebujú pomoc pri organizovani domovov, finančných, pripadne zdravotných záležitostí.

Popri dennej práci na 12 krokoch, akčný plán môže zahŕňať používanie ostatných Nástrojov tak, aby nám priniesli štruktúru, rovnováhu a zvládateľnost do našich životov. Používaním tohto nástroja zistíme, že sme získali pocit vyrovnanosti a pokračujeme v emocionálnom a spirituálnom raste, zatiaľ čo robíme merateľné pokroky deň po dni.

8) ANONYMITA

znamená, že budeme stavať princípy pred naše osobnosti. Chráni nás pred klebetením a ohováraním a zaručuje nám slobodu vo vyjadrovaní sa. Anonymita nám dáva istotu, že len my, individuálne členky OA, máme právo hovoriť o svojom členstvo v rámci našej komunity. Anonymita smerom k médiám znamená, že naše tváre alebo naše druhé meno sa nikdy nebude spájať s naším členstvom v OA. Toto chráni tak nás samé, ako aj naše Spoločenstvo.

V rámci Spoločenstva anonymita znamená, že so všetkým, o čo sa podelíme s inými členmi OA, sa bude zaobchádzať s rešpektom a dôverne. Čo počujeme na mítingoch, musí ostať tam. Avšak anonymita nemôže limitovať naše fungovanie v OA. Používanie celých mien v rámci OA neznamená porušenie pravidla Anonymity. Pravidlo anonymity neporušujeme, ani keď ponúkame 12 krokový program ľuďom, ktorí majú problém, alebo členom, ktorí sú v kríze, za podmienky, že nebudeme rozprávať o špecifických osobných informáciách.

V Spoločenstve sme si všetci rovní, bez ohľadu na to, či je niekto z nás nováčik, alebo dlhodobá členka. Naše postavenie mimo OA Spoločenstva nevedie k tomu, aby sme medzi sebou robili rozdiely, nerozlišujeme medzi sebou žiadne hviezdy, či VIP osobnosti. Stretávame sa spolu jednoducho ako ľudia s problémom nutkavého prejedania sa.

9) SLUZBA

Odovzdávať odkaz iným ľuďom, ktorí stále trpia problémom nutkavého prejedania, je základným cieľom nášho spoločenstva. Preto je to tou najzákladnejšou formou služby. Akákoľvek forma služby – aj akokoľvek malá – ktorá podáva pomocnú ruku inému človeku, ktorí trpí týmto problémom, zlepšuje kvalitu nášho uzdravovania. Chodiť na stretnutia, upratať stoličky, zabezpečiť literatúru, rozprávať sa s nováčikmi, robiť čokoľvek, čo je potrebné pre skupinu alebo OA spoločenstvo ako také – to sú len niektoré z príkladov toho, ako môžeme vrátiť späť, čím sme boli tak štedro obdarení. Je na nás, aby sme urobili, čo je v našich možnostiach, v čase, keď môžeme. Výsledkom našej práce na 12 krokov je prísľub „života v zdravej a šťastnej miere užitočnosti”. Služba je nástroj, ktorý nám pomáha napĺňať tento sľub.

Tak, ako sa hovorí v našom OA sľube zodpovednosti: „Byť ochotný ponúknuť pomocnú ruku a srdce nutkavého prejedača všetkým, ktorí so mnou zdieľajú moje nutkavé prejedanie – za toto nesiem zodpovednosť.”

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s