Category Archives: krok 4

~ POCITY ~

“Je málo tých, čo vidia vlastnými očami a cítia vlastným srdcom. ”
(A. Einstein)

Než som začala pracovať s 12 krokovým programom, k mojim dôvodom pre prejedenie patrilo to, že som nevedela zvládať svoje emócie. Moje pocity boli zaplavujúce a presahovali moje schopnosti. Zároveň som prehnane na svoje emócie reagovala a to z nich robilo takú silu, ktorú som ozaj nezvládala. Takže som sa prejedla, aby som pocity zastavila. Napchala som sa, aby som ich zatlačila!

Pri práci s 12 krokovým programom som dostala šancu prepracovať sa minulými zraneniami a zatrpknutosťami (hnevmi), ktoré zintenzívňovali moje pocity. Naučila som sa prežívať svoje pocity práve také, aké sú, a ako prestať na ne prehnane reagovať. Naučila som sa roztriediť posolstvá, ktoré ma o pocitoch odovzdala rodina, že nie je v poriadku ich mať alebo prežívať alebo vyjadrovať. Naučila som sa rozhodnúť, čo je pravdou pre mňa, dnes, o mojich pocitoch. Tiež som sa prepracovala svojou spoluzávislosťou a naučila sa, ako komunikovať emócie primerane, efektívne a láskavo.

Teraz sú emócie súčasťou môjho života a nie niečím zaplavujúcim a zneschopňujúcim. V skutočnosti sa stali niečím krásnym, čo obohacuje môj život, dáva mu farbu a vzor a dokonca aj potešenie.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
si vážim požehnanie toho, že sa mi moje vlastné emócie navrátili. Teším sa z nich a rešpektujem ich, ako aj pocity druhých. Ďakujem svojej Vyššej sile za tento nádherný dar.

~ OSAMELOST ~

Cítiť našu osamelosť znamená posilňovať (prehlbovať) ju. Pochopiť našu osamelosť nám môže pomôcť otvoriť dvere k sebauvedomeniu (sebapoznaniu), po ktorom tak túžime a ktoré tak potrebujeme
Anthony Robbins

Predtým, než som našla svoj 12 krokový program, som sa cítila veľmi sama. Zabednila som sa v totálnej izolácii a pocity osamelosti sa sto krát znásobovali. Izolácia a osamelosť spôsobili, že som kontinuálne (neprestajne) jedla. A tak som sa izolovala čoraz viac a viac … Aký prefíkaný zacyklený kruh

Keď som našla svoj program uzdravovania, stále som mala potrebu sa izolovať. Keď som išla na stretnutie (míting), chcelo sa mi sedieť, tak aby nikto nebol na blízku, nechcelo sa mi otvoriť ústa a podeliť s ostatnými o to, čo cítim. Dokonca ani po mítingu sa mi nechcelo hovoriť. Stále som sa vracala späť, hoci som sa cítila sama, najmä preto, že som tam počula veci, ktoré mi boli známe a blízke, veci, ktoré ma zaujímali. Nakoniec som si uvedomila, že väčšina ľudí v miestnosti cítila podobnú osamelosť, akú som cítila aj ja. Začala som pomaly rozumieť tomu, prečo sa cítim tak osamelá.

Keď som pochopila, že moje nutkavé jedenia ma priviedlo k izolácii a k tomu, že som sa cítila viac osamelá, ako by s mojich pliec odpadlo jedno veľké bremeno. Konečne som pocítila trochu nádeje! Potom som zistila, že v mojej minulosti bolo viacero takých dverí, ktoré som mala nechať otvorené, a ktoré som si mala viac uvedomovať. Tieto udalosti z minulosti boli to čo spustilo a ďalej poháňalo moju chorobu nutkavého jedneia. Chcela som o tom vedieť viac, ale zároveň som sa bála zistiť to.

Podobnosti, prijatie a láska, ktoré som na mítingu našla mi veľmi uľahčili nachádzanie odvahy pozrieť sa na svoju minulosť. Pochopiť, že som nebola jediným dôvodom pre svoju osamelosť, som začala odčiňovať, to čo bolo nutné odčiniť. Potrebovala som odpustiť druhým, ktorý ma zranili a odčiniť to, čo som urobila druhým. Cítila som sa ľahšia a začínala som si viac uvedomovať samú seba, s tým postupne prišla aj väčšia dôvera seba.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Budem si pamätať, že je v poriadku a dobré, ak cítim svoje pocity, ale nemusím ich nechať ovládať svoj život. Nemusím nechať osamelosť prerásť do obrovských rozmerov, privolávajú tak väčšie nutkanie nekontrolovane jesť a riešiť nadbytočným jedlom tento problém. Naučila som sa odovzdávať veci Vyššej sile a nechať ich tak. Pozrieť sa na svoju minulosť je kľúčom k môjmu sebapoznaniu a k môjmu uzdraveniu.

~ ODPUSTENIE ~

Uvedomili sme si, že ľudia, ktorí nám ublížili, boli duchovne chorí, ak nás niekto urazil, povedali sme si: “Toto je chorý človek, ako mu môžem pomôcť? Bože, uchráň ma od hnevu. Buď vôľa tvoja.”
Veľká kniha Anonymných Alkoholikov

Toto bol v mojom uzdravovaní pre mňa jeden z najdôležitejších odsekov. Používal som ho na akékoľvek ublíženie, ktoré som cítil od niekoho iného. Popri tom, že som žiadal boha, aby ma uchránil od hnevu, prosil som boha, aby ma vyliečil zo všetkých pocitov, ktoré som k tomu človeku cítil a ktoré mi bránili mat bližší vzťah s bohom, tak ako ho ja chápem. Pre mňa to znamenalo, že som sa musel naučiť odpúšťať každému, o kom mi moje zmýšľanie napovedalo, že mi nejakým spôsobom ublížil. Nedokázal som to urobiť, nech som sa akokoľvek veľmi snažil. Modlil som sa k bohu, aby ma naučil, ako odpúšťať druhým, a ako pracovať so svojím srdcom, aby som mohol také odpúšťanie ponúknuť. Bol to veľmi dlhý proces objavovania môjho podielu a podielu druhej strany, oddeľovania konania ľudí od ľudí samotných. Keď sa mi to podarilo a ja som pochopil, že boh ma obdaroval zázrakom – schopnosťou odpúšťať týmto ľuďom, stala sa zaujímavá vec.

Počas práce na štvrtom a piatom kroku mi môj sponzor povedal, že musím odpustiť aj sebe. a ako som si tým procesom prechádzal, zistil som, že tým, ako som sa prepracovával hnevom a bolesťou, sa mi podarilo odpustiť aj sebe. Mne nestačilo len povedať niekomu druhému o svojom štvrtom kroku. Musel som cítiť tie pocity v srdci a odovzdať ich bohu, aby ich uzdravil.

Až potom, keď som skutočne odpustil druhým, som dokázal odpustiť sám sebe. Nebol som schopný odpustiť sám sebe, pokým som to nedoprial aj druhým.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Budem pamätať na to, že mi Boh pomôže v čomkoľvek, s čím sa naňho obrátim, len odpoveď, ktorú mi ponúkne, môže byť iná, než som očakával. Keď sa stane zázrak, budem pripravený vidieť v ňom boží rukopis.

~ LÁSKA ~

Milujte samých seba na prvom mieste a všetko ostatné bude fungovať tým správny spôsobom. Musíte sa skutočne mať rady, aby ste dostali / aby sa vám podarilo čokoľvek na svete.
Lucille Ball

Trvalo mi veľmi dlho, kým som prišla na to, čo znamená “skutočne sa mať rada”. Myslela som, že láska je predovšetkým o tom, potešiť druhých, hovoriť “áno”, keď myslíte “nie”, prehĺtať svoje skutočné pocity a klásť sa na posledné miesto. Nevedela som, že miesto lásky si pestujem v sebe hnev, zlosť, odpor, strach, žiarlivosť. Nemohla som skutočne mať rada druhých, pokiaľ som nemala rada seba.

A potom som sa rozhodla starať sa iba o seba. Nebrala som ohľad na nikoho, postarala som sa o seba (aspoň som si to myslela), zatiaľ čo som sa v skutočnosti vzdialila sama sebe a druhým, ktorí mi boli blízki, jedla som nutkavo, aby som utíšila – skrotila – umlčala sebanenávisť, ktorú som pociťovala.

Nenávidela som sa, lebo som sa nestarala o seba s naozajstnou láskou a naozaj dobrosrdečne. 

Dnes viem, že láska k sebe musí byť na prvom mieste. Mám sa rada a som lepším človekom v milovaní druhých, pretože robím veci na základe úprimnosti. Starám sa o seba s úctou a zaobchádzam aj s druhými v úcte.

Každý vyhráva, keď sa mám dostatočne rada, aby som dokázala akceptovať seba, so svojimi chybami a všetkým.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Požiadam Vyššiu Silu o schopnosť akceptovať a milovať samu seba takú, aká som dnes, vediac, že som v procese pokroku, ako strom, ktorý rastie z toho, ako sa sám o seba postará a ako si zabezpečí výživu.

~ ODVAHA ~

Odvaha znamená postaviť sa čelom strachu, čo znamená zvládnuť ho.
Martin Luther King, Jr.

Nikdy som nebola odvážna. a vždy som sa veľmi bála. Pozerala som filmy, kde hrdina zachraňuje nejakú hrdinku, kde niekto šplhá na Everest alebo robí niečo iné odvážne a dívala som sa na to v nemom stave úzkosti a zdesenia. Bála som sa tmy, odmietnutia a zlyhaní a väčšiny vecí, o ktorých som bola presvedčená, že vyžadujú odvahu. Nikdy by som sa nedala na paraglading alebo potápanie v mori, lebo sa mi zdalo, že to vyžaduje odvahu, ktorú nemám.

Nikdy som nechápala, že ľudia, ktorí toto robia, nie sú celkom bez strachu, ale že len majú spôsob, ako prekonajú strach a i urobia to, čo si zmyslia.

Keď som prišla do programu a zistila, že budem musieť urobiť inventúru samej seba, a ešte čosi horšie, odčiniť chyby a ublíženia, ktoré som spôsobila, bola som paralyzovaná strachom.

Nakoniec som si uvedomila, hoci som sa týchto vecí bála, že jediné, čo musím urobiť, je požiadať svoju Vyššiu silu o silu a vedenie a potom spraviť všetky tie veci, ktorých sa bojím.

Možno to neboli také odvážne činy, aké som videla konať hrdinov, ale pre mňa to boli veľké víťazstvá, a v tom, ako som bola schopná sa do nich pustiť, som vedela, že rastie aj moja odvaha.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Budem pokračovať v ceste, kráčajúc cez môj strach s mojou Vyššou silou po boku, vediac, že tak so mnou rastie aj moja odvaha, o ktorej som si myslela, že mi chýba.

~ DARY ~

Každý deň má pre nás pripravený svoj vlastný dar.
Marcus Aurelius

Za každým krokom sa ukrýva princíp. Ja verím, že každý krok ma obdaroval špeciálnym darom

KROK 1: Priznali sme si svoju bezmocnosť voči jedlu – naše životy sa stali neovládateľnými.
(Ja som dostala strieborné zrkadlo, ktoré odhalilo skutočnosť a pravdu keď som sa doň pozrela)

KROK 2: Dospeli sme k viere, že len sila väčšia ako naša nám môže prinavrátiť duševné zdravie.
(Dostala som kameň, ktorý sa mi zmestí do vrecka. Mal na sebe vyryté slovko “Nádej” a hrial ma na dlani, keď som ho zovrela)

KROK 3: Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, tak ako ho my samy chápeme
( Dostala sa som pár krídel pre svoju dušu)

KROK 4: Urobili sme dôkladnú a nebojáncu inventúru samých seba.
(Dostala som sviečku, ktorá mi pomáha hľadať svoje skryté zahanbenia)

KROK 5: Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
(Dostala som krásny odkaz: “Vitaj mezi ľudmi. Sme rady, že si sa vrátila medzi nás spät)

KROK 6: Dovolili sme, aby boh odstránil všetky naše charakterové vady.
(Dostala som poštového holuba, ktorého som mohla odovzdať všetky svoje príťaže a oslobodiť ich)

KROK 7: Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil všetky naše nedostatky.
(Dostala som malú krabičku, na vrchu ktorej boli vyryté tieto slová: “Sem odovzdám všetky svoje problémy”)

KROK 8: Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotné to napraviť.
(Dostala som mapu, ktoré ma povedie do budúcnosti)

KROK9: Urobili sme nápravu vo všekých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo
(Dostala som gumu, vďaka ktorej môžem napraviť chyby, ktoré som urobila)

KROK 10: Pokračovali sme v osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali
(Dostala som váhu, ktorý mi pomohla odhadnúť a vyvážiť moje konanie – a vďaka, ktorej som mohla merať svoj pokrok)

KROK 11: Pomocou modliby a meditácie sme zdokonaľovali svôj vedomý styk s bohom, tak ako ho my samy chápame a prosili sme ho len o tom, aby spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
(Dostala som komunikačný prístroj, ktorý mi pomôhol preklenúť akékoľvek pochybnosti a predsudky)

KROK 12: Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudli a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným nutkavo sa prejedajúcim a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Fontána, ktorú som našla prekypuje nádejou a novými myšlienkami
Budem denne upokojovať svoju dušu vďakou

~ HANBA ~

Najťažšie nie je priznať kriminálne zločiny, ale tie, ktoré sú trápne a za ktoré sa hanbíme.
Jean Jacques Rousseau

Mala som veľmi zvláštne detstvo, preplnené množstvom emocionálneho a fyzického zanedbávania. Skombinujte si to s každoročným sťahovaním a so skutočnosťou, že ma v každej novej komunite, kde sme sa nasťahovali, považovali za “neprijateľnú”. Ako som sa pri tom všetkom mohla neutopiť vo veľkom pocite hanby, týkajúcej sa každej mojej stránky.

Keď som dospela, odišla som z domu a stala som sa plne rešpektovanou súčasťou novej komunity. Žila som v krásnom dome, s krásnou záhradou a mala som úžasné deti. Napriek tomu, napriek všetkým týmto dôkazom, som vnútorne bola stále tým “neakceptovateľným” dieťaťom. Nikomu som nepovedala o svojom detstve.
Preto som mala pocit, že je to tajomstvo, za ktoré sa mám hanbiť. Myslela som si, že mnoho z môjho nešťastia, ktoré prežívam v dospelosti, som si zaslúžila, pretože, hoci nikto nevedel o mne pravdu, som skutočne verila, že hlboko vnútri som stále “neakceptovateľná”.

Odkedy som prišla do TRG (online OA skupina), začala som uvoľňovať viac, ako len tých 60 libier, ktoré som stratila. Začala som uvoľňovať hanbu a pocit “neakceptovateľnosti” a pocity, že nestojím za nič a že nestojím za lásku. Podelila som sa o svoje tajomstvá s úžasnými, milujúcimi a akceptujúcimi ľuďmi. Tým, že sa delím o svoje tajomstvá, uvoľňujem svoju bolesť …

Moja prosba, aby moje meno nebolo zverejnene na konci tejto meditácie, je však stále signálom toho, že predo mnou leží ešte veľa práce. TRG a program a kroky mi ponúkajú nástroje na uzdravenie a ja s vďakou prijímam túto ponuku …

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Budem si pripomínať, že staré falošné seba-vnímanie nie je už viac v mojom živote potrebné. Učím sa nové spôsoby seba-akceptácie a nové spôsoby seba-nasycovania, ktoré mi poslúžia omnoho lepšie.

~ S PRIBÚDAJÚCIM VEKOM ~

Rokmi nestarneme, ale stávame sa novými ľuďmi (meníme sa).
Emily Dickinson

Myslela som si, že byť mladá je dobré a byť stará je ponižujúce, ale potom som našla cestu k programu a program mi pomohol objaviť prirodzenú múdrosť života, ktorá prichádza zo života bez mojej drogy.

Teraz, keď som v strednom veku, cítim silu, múdrosť a dôstojnosť, ktorú som nikdy predtým necítila. Mladosť bola dobrá, toto je tiež skvelé. v skutočnosti je pre mňa toto ešte lepšie. Konečne poznám samu seba. Mám vo svojom vnútri omnoho viac zdrojov.

Som vďačná za svoje stredné roky. Ako mi roky pribúdajú, stávam sa viac nevinnou. Pociťujem menšiu potrebu snažiť sa zapadnúť do očakávaní druhých, alebo “potešiť” druhých, alebo robiť veci preto, že ich robí každý. Tak či onak, pomáha mi to vyjasniť moje vnímanie, je pre mňa ľahšie vidieť veci také, aké sú a oceniť ich také, aké sú. Napokon je pre mňa čoraz ľahšie a ľahšie vidieť sa takú, aká v skutočnosti som a akceptovať sa a milovať sa takú, aká som.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Chcem byť nevinná a chcem byť novým človekom, chcem nasledovať moju vyššiu silu, kamkoľvek ma nabudúce povedie.