Category Archives: krok 9

~ OSAMELOST ~

Cítiť našu osamelosť znamená posilňovať (prehlbovať) ju. Pochopiť našu osamelosť nám môže pomôcť otvoriť dvere k sebauvedomeniu (sebapoznaniu), po ktorom tak túžime a ktoré tak potrebujeme
Anthony Robbins

Predtým, než som našla svoj 12 krokový program, som sa cítila veľmi sama. Zabednila som sa v totálnej izolácii a pocity osamelosti sa sto krát znásobovali. Izolácia a osamelosť spôsobili, že som kontinuálne (neprestajne) jedla. A tak som sa izolovala čoraz viac a viac … Aký prefíkaný zacyklený kruh

Keď som našla svoj program uzdravovania, stále som mala potrebu sa izolovať. Keď som išla na stretnutie (míting), chcelo sa mi sedieť, tak aby nikto nebol na blízku, nechcelo sa mi otvoriť ústa a podeliť s ostatnými o to, čo cítim. Dokonca ani po mítingu sa mi nechcelo hovoriť. Stále som sa vracala späť, hoci som sa cítila sama, najmä preto, že som tam počula veci, ktoré mi boli známe a blízke, veci, ktoré ma zaujímali. Nakoniec som si uvedomila, že väčšina ľudí v miestnosti cítila podobnú osamelosť, akú som cítila aj ja. Začala som pomaly rozumieť tomu, prečo sa cítim tak osamelá.

Keď som pochopila, že moje nutkavé jedenia ma priviedlo k izolácii a k tomu, že som sa cítila viac osamelá, ako by s mojich pliec odpadlo jedno veľké bremeno. Konečne som pocítila trochu nádeje! Potom som zistila, že v mojej minulosti bolo viacero takých dverí, ktoré som mala nechať otvorené, a ktoré som si mala viac uvedomovať. Tieto udalosti z minulosti boli to čo spustilo a ďalej poháňalo moju chorobu nutkavého jedneia. Chcela som o tom vedieť viac, ale zároveň som sa bála zistiť to.

Podobnosti, prijatie a láska, ktoré som na mítingu našla mi veľmi uľahčili nachádzanie odvahy pozrieť sa na svoju minulosť. Pochopiť, že som nebola jediným dôvodom pre svoju osamelosť, som začala odčiňovať, to čo bolo nutné odčiniť. Potrebovala som odpustiť druhým, ktorý ma zranili a odčiniť to, čo som urobila druhým. Cítila som sa ľahšia a začínala som si viac uvedomovať samú seba, s tým postupne prišla aj väčšia dôvera seba.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Budem si pamätať, že je v poriadku a dobré, ak cítim svoje pocity, ale nemusím ich nechať ovládať svoj život. Nemusím nechať osamelosť prerásť do obrovských rozmerov, privolávajú tak väčšie nutkanie nekontrolovane jesť a riešiť nadbytočným jedlom tento problém. Naučila som sa odovzdávať veci Vyššej sile a nechať ich tak. Pozrieť sa na svoju minulosť je kľúčom k môjmu sebapoznaniu a k môjmu uzdraveniu.

~ VYJADRIŤ SVOJE POCITY ~

Prejavujeme úctu sebe a svojim priateľom, keď sa s nimi podelíme o svoje pocity.
Theodore Isaac Rubin

Vždy som mala pocit, že ak som nevykradla banku alebo neklamala, tak som vlastne bola čestným človekom. Ale ako som začala pracovať na 12 krokoch, naučila som sa, čo vlastne čestnosť znamená: úprimnosť.

Myslela som si, že keď vyjadrím svoje negatívne pocity a myšlienky, že to spôsobí len zbytočné problémy. Preto som sa snažila predstierať, že je všetko úžasné, dokonalé, a že je všetko v poriadku .

Jedným z úžasných požehnaní môjho života dnes je, že môžem “cítiť” svoje pocity, vyjadriť ich druhým, aby ich pochopili, a nakoniec vždy dospejem k pocitu, že bolo lepšie, keď som sa o svoje pocity podelila. Samozrejme, že si stále vyberám, s kým sa podelím o svoje najhlbšie pocity, ale už nepredstieram, že veci sú v poriadku, keď sú v skutočnosti úplne zlé. Neprikrášľujem zlé veci, aby pôsobili dobre a nablýskane.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Cítim svoje pocity a vyjadrujem ich úprimne, s vedomím, že nie sú ani dobré, ani zlé. a teším sa z pocitu slobody, ktorý zažívam, keď dovolím svojim pocitom, aby zo mňa vychádzali smerom von.

~ SEBAVEDOMIE ~

“Nikto vo vás nemôže vyvolať pocit menejcennosti bez vášho súhlasu.”
Eleanor Roosevelt

Vždy som sa vnímala “menej hodnotná ” ako ostatní a tak som jedla a cítila som sa ešte horšie. Bez skutočnej lásky voči sebe som bola celkom mŕtva. To, čo som o sebe vedela, som porovnávala s tým, čo som si myslela o druhých. Nikdy sa mi nepodarilo druhým vyrovnať. Bez seba-lásky som nedokázala o lásku druhých požiadať, ani ju očakávať, alebo dokonca akceptovať.

Keď sa mám rada a starám sa o seba s láskou, nezáleží na tom, čo si druhí o mne myslia, to, na čom skutočne záleží, je, že sama seba nepodceňujem (že sa nehodnotím ako čosi menej).

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Prosím svoju Vyššiu silu, aby mi ukázala cestu, ako sa správať k sebe láskavo a ako si uvedomiť kdesi v hĺbke, že stojím za to, aby ma milovali aj druhí…

~ ODPUSTENIE ~

Uvedomili sme si, že ľudia, ktorí nám ublížili, boli duchovne chorí, ak nás niekto urazil, povedali sme si: “Toto je chorý človek, ako mu môžem pomôcť? Bože, uchráň ma od hnevu. Buď vôľa tvoja.”
Veľká kniha Anonymných Alkoholikov

Toto bol v mojom uzdravovaní pre mňa jeden z najdôležitejších odsekov. Používal som ho na akékoľvek ublíženie, ktoré som cítil od niekoho iného. Popri tom, že som žiadal boha, aby ma uchránil od hnevu, prosil som boha, aby ma vyliečil zo všetkých pocitov, ktoré som k tomu človeku cítil a ktoré mi bránili mat bližší vzťah s bohom, tak ako ho ja chápem. Pre mňa to znamenalo, že som sa musel naučiť odpúšťať každému, o kom mi moje zmýšľanie napovedalo, že mi nejakým spôsobom ublížil. Nedokázal som to urobiť, nech som sa akokoľvek veľmi snažil. Modlil som sa k bohu, aby ma naučil, ako odpúšťať druhým, a ako pracovať so svojím srdcom, aby som mohol také odpúšťanie ponúknuť. Bol to veľmi dlhý proces objavovania môjho podielu a podielu druhej strany, oddeľovania konania ľudí od ľudí samotných. Keď sa mi to podarilo a ja som pochopil, že boh ma obdaroval zázrakom – schopnosťou odpúšťať týmto ľuďom, stala sa zaujímavá vec.

Počas práce na štvrtom a piatom kroku mi môj sponzor povedal, že musím odpustiť aj sebe. a ako som si tým procesom prechádzal, zistil som, že tým, ako som sa prepracovával hnevom a bolesťou, sa mi podarilo odpustiť aj sebe. Mne nestačilo len povedať niekomu druhému o svojom štvrtom kroku. Musel som cítiť tie pocity v srdci a odovzdať ich bohu, aby ich uzdravil.

Až potom, keď som skutočne odpustil druhým, som dokázal odpustiť sám sebe. Nebol som schopný odpustiť sám sebe, pokým som to nedoprial aj druhým.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Budem pamätať na to, že mi Boh pomôže v čomkoľvek, s čím sa naňho obrátim, len odpoveď, ktorú mi ponúkne, môže byť iná, než som očakával. Keď sa stane zázrak, budem pripravený vidieť v ňom boží rukopis.

~ LÁSKA ~

Milujte samých seba na prvom mieste a všetko ostatné bude fungovať tým správny spôsobom. Musíte sa skutočne mať rady, aby ste dostali / aby sa vám podarilo čokoľvek na svete.
Lucille Ball

Trvalo mi veľmi dlho, kým som prišla na to, čo znamená “skutočne sa mať rada”. Myslela som, že láska je predovšetkým o tom, potešiť druhých, hovoriť “áno”, keď myslíte “nie”, prehĺtať svoje skutočné pocity a klásť sa na posledné miesto. Nevedela som, že miesto lásky si pestujem v sebe hnev, zlosť, odpor, strach, žiarlivosť. Nemohla som skutočne mať rada druhých, pokiaľ som nemala rada seba.

A potom som sa rozhodla starať sa iba o seba. Nebrala som ohľad na nikoho, postarala som sa o seba (aspoň som si to myslela), zatiaľ čo som sa v skutočnosti vzdialila sama sebe a druhým, ktorí mi boli blízki, jedla som nutkavo, aby som utíšila – skrotila – umlčala sebanenávisť, ktorú som pociťovala.

Nenávidela som sa, lebo som sa nestarala o seba s naozajstnou láskou a naozaj dobrosrdečne. 

Dnes viem, že láska k sebe musí byť na prvom mieste. Mám sa rada a som lepším človekom v milovaní druhých, pretože robím veci na základe úprimnosti. Starám sa o seba s úctou a zaobchádzam aj s druhými v úcte.

Každý vyhráva, keď sa mám dostatočne rada, aby som dokázala akceptovať seba, so svojimi chybami a všetkým.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Požiadam Vyššiu Silu o schopnosť akceptovať a milovať samu seba takú, aká som dnes, vediac, že som v procese pokroku, ako strom, ktorý rastie z toho, ako sa sám o seba postará a ako si zabezpečí výživu.

~ HĽADANIE LÁSKY ~

Najdôležitejšia vec v živote je naučiť sa, ako rozdávať lásku a dovoliť jej preniknúť do našich životov.
Morrie Schwartz

Ako kompulzívna prejedačka som vždy hľadala lásku mimo seba, avšak stále som bola príliš vydesená na to, aby som jej dovolila vstúpiť dovnútra. “Čo ak mi ublíži, ak si niekoho pustím pod kožu?” Rovnako som sa bála dávať lásku smerom von. “Čo ak samu seba stratím alebo to niekto zneužije? ”

Môj život ovládal strach a vo veľmi mladom veku som našla útechu a falošný pocit bezpečia v jedle. Používala som jedlo ako zdroj priateľstva a ako spôsob, ako otupiť svoju bolesť. Stalo sa mi náhradou za lásku. Ako choroba nado mnou získavala kontrolu, čím viac som jedla, tým viac som sa uzatvárala. Ako mi narastala váha, nadobudla som presvedčenie, že to je ten dôvod, prečo ma ľudia nemilujú tak, ako by som si to predstavovala. Verila som tomu, že “keby som bola dostatočne štíhla”, dostala by som všetko, po čom som túžila.

Nikdy mi neprišlo na um, že som bola tak zaplnená jedlom, že mi nezostal ani kúsok miesta pre prijatie čohokoľvek iného. Keď som prišla do programu a začala som potláčať význam jedla, pomaly som objavovala, že tá láska, ktorú som celý čas hľadala, sa po celý čas skrývala vo mne. Moja Vyššia sila je láska, ktorá je hlboko vo mne a všade okolo mňa. v uzdravení som obdarená slobodou konať z lásky a byť tak v spojení s mojou Vyššou silou.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Si zvolím konať z lásky a ponechám si srdce otvorené voči láske, ktorú mi Vyššia sila prinesie do života… a keď len otvorím svoje oči, svoje uši a svoje srdce, uvidím, že je všade.

~ DARY ~

Každý deň má pre nás pripravený svoj vlastný dar.
Marcus Aurelius

Za každým krokom sa ukrýva princíp. Ja verím, že každý krok ma obdaroval špeciálnym darom

KROK 1: Priznali sme si svoju bezmocnosť voči jedlu – naše životy sa stali neovládateľnými.
(Ja som dostala strieborné zrkadlo, ktoré odhalilo skutočnosť a pravdu keď som sa doň pozrela)

KROK 2: Dospeli sme k viere, že len sila väčšia ako naša nám môže prinavrátiť duševné zdravie.
(Dostala som kameň, ktorý sa mi zmestí do vrecka. Mal na sebe vyryté slovko “Nádej” a hrial ma na dlani, keď som ho zovrela)

KROK 3: Rozhodli sme sa odovzdať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Boha, tak ako ho my samy chápeme
( Dostala sa som pár krídel pre svoju dušu)

KROK 4: Urobili sme dôkladnú a nebojáncu inventúru samých seba.
(Dostala som sviečku, ktorá mi pomáha hľadať svoje skryté zahanbenia)

KROK 5: Priznali sme Bohu, samým sebe a inej ľudskej bytosti presnú povahu svojich chýb.
(Dostala som krásny odkaz: “Vitaj mezi ľudmi. Sme rady, že si sa vrátila medzi nás spät)

KROK 6: Dovolili sme, aby boh odstránil všetky naše charakterové vady.
(Dostala som poštového holuba, ktorého som mohla odovzdať všetky svoje príťaže a oslobodiť ich)

KROK 7: Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil všetky naše nedostatky.
(Dostala som malú krabičku, na vrchu ktorej boli vyryté tieto slová: “Sem odovzdám všetky svoje problémy”)

KROK 8: Spísali sme zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a boli sme ochotné to napraviť.
(Dostala som mapu, ktoré ma povedie do budúcnosti)

KROK9: Urobili sme nápravu vo všekých prípadoch, v ktorých to bolo možné, okrem prípadov, keď by naše konanie im alebo iným ublížilo
(Dostala som gumu, vďaka ktorej môžem napraviť chyby, ktoré som urobila)

KROK 10: Pokračovali sme v osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali
(Dostala som váhu, ktorý mi pomohla odhadnúť a vyvážiť moje konanie – a vďaka, ktorej som mohla merať svoj pokrok)

KROK 11: Pomocou modliby a meditácie sme zdokonaľovali svôj vedomý styk s bohom, tak ako ho my samy chápame a prosili sme ho len o tom, aby spoznali jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.
(Dostala som komunikačný prístroj, ktorý mi pomôhol preklenúť akékoľvek pochybnosti a predsudky)

KROK 12: Výsledkom týchto krokov bolo, že sme sa duchovne prebudli a usilovali sme sa odovzdávať toto posolstvo ostatným nutkavo sa prejedajúcim a uplatňovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.

DEŇ PO DNI … LEN PRE DNES
Fontána, ktorú som našla prekypuje nádejou a novými myšlienkami
Budem denne upokojovať svoju dušu vďakou