Category Archives: mantry, modlidby a iné nástroje

SLOGANY na každý deň

Situácie v živote

Anglický slogan

Slovenský preklad

Som kritická?.

Live and Let live…

Ži a nechaj žiť

Mám strach?

Let Go and Let God…

Pusti to a nechaj to na Boha

Pusť to a pusti k tomu boha

Som nahnevaná?

Think or How Important Is It?

Mysli. alebo: Aké dôležité to je?

Som zmätená?

First Things First…

To najdôležitejšie sprav ako prvé.

Som preťažená … Je toho na mňa priveľa …

Easy Does It…

Pomaly, zvoľna, opatrne

Pomaly ďalej zájdeš

Ber to z ľahkosťou

Hnevám sa na druhých …

Let it begin with me

Začnem od seba

Zdá sa mi to, komplikované

Keep It Simple

Nekomplikuj to.

Urob to jednoducho

Pokúšam sa o náročnú zmenu?

One Day at a Time

Deň po dni

Zdá sa mi to nemožné, nezvládnuteľné

Just for Today…

Len pre dnešok…

Stále sa sťažujem?

Listen and Learn…

Počúvaj druhých a uč sa od nich!

Zotrvávam v starých koľajach (myšlienkach)?

Keep an Open Mind…

Ponechaj si otvorenú myseľ…

Mám ťažký deň?

This Too Shall Pass…

Aj toto pominie

Som za vodou …

Keep Coming Back!

Vracajme sa!

Prísľub OA

Kladiem svoju ruku do tvojej ruky a spolu môžeme dokázať to, čo by sme samy nikdy nedokázali.

Už viac nemáme pocit beznádeje, už nikdy nemusí žiadna z nás závisieť od svojej vlastnej nestálej sile vôle.

Sme teraz spolu, vzťahujeme ruky k sile väčšej ako je naša a ako sa držíme za ruky, nachádzame lásku a porozumenie, prevyšujúce naše najdivokejšie sny.

Modlitba Siedmeho kroku

Môj Stvoriteľ, teraz som ochotná celá sa ti odovzdať. V dobrom i v zlom.
Modlím sa za to, aby si teraz odstránil každú chybu môjho charakteru,
ktorá mi stojí v ceste byť na úžitok tebe i mojim blížnym.
Daj mi silu, aby som odteraz vykonával tvoju vôľu.
Amen.

Tri krátke Mottá na každý deň

To najdôležitejšie najprv.

Ži a nechaj žiť.

To chce kľud.

Modlitba Tretieho Kroku

Bože, odovzdávam sa ti, aby si ma formoval a naložil so mnou podľa svojej vôle,
osloboď ma zo zajatia môjho ja, aby som mohla lepšie vykonávať tvoju Vôľu.
Odbremeň ma od mojich ťažkosti, aby sa víťazstvo nad nimi stalo svedectvom pre tých, ktorým sa môžem tvojou mocou, tvojou láskou , tvojím spôsobom života stať nápomocným. Kiež by som vždy plnila tvoju vôľu.

modlitba o abstinenciu

bože … vyššia siladnes je pre mňa nový deň a s tebou to môže byť deň abstinencie, deň triezveho či zdravého uvažovania a správania. s tebou môžem zvládnuť čokoľvek.

žiadam ťa dnes o ochranu pred kýmkoľvek a čímkoľvek, čo by mohlo narušiť moju abstinenciu.

žiadam ťa o ochranu, ak počas dňa po niečom zatúžim silnejšie ako po abstinencii. viem, že môžem byť bezmocná voči jedlu a môj život sa opäť môže stať neovládateľným.

verím, že si ma oslobodil/a od tejto posadnutosti a navrátil mi duševné zdravie.

prosím, pomôž mi dnes poznať tvoju vôľu a daj mi ochotu nasledovať ju.

bože, vyššia sila

potrebujem ťa.

Modlitba vyrovnanosti

Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijala to, čo zmeniť nemôžem,

odvahu, aby som zmenila to, čo zmeniť môžem,

a múdrosť, aby som vedela odlíšiť jedno od druhého.